suturšti

suturšti
sutur̃šti, -ia (sùturšia), sùturšė 1. NdŽ, , Krkl žr. suturkšti 1: Vasarą tik sietuvose lieka vandens, ir tą patį antys suturšia Vdžg. 2. intr. prk. sunerimti, suūžti: Ir suturšė žmonės kaip bitės avily, kad spiesti rengiasi V.Krėv. 3. tr. Kos57, , , Vlk įkalbėti, sukurstyti, sukiršinti.refl. Rtr, 148, , Dl susitarti (ppr. ką slapta daryti): Jau juodu susìturšė – nieko nepadarysi Jrb. Jogaila susituršė su kryžiuočiais prieš savo dėdę A.Sm. | Lietuviai … susituršė užgiedoti vieną nedėlią rožančius lietuviškai TS1899,10.sutrukdyti, sukliudyti (vedybas), atraišyti: Broliai sùturšė veseliją, t. y. neleido seser tekėti J.Ign susitarti ką suruošti, surengti. \ turšti; apturšti; išturšti; paturšti; suturšti; užturšti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • apturšti — aptur̃šti, ia, àpturšė tr. KŽ sudrumsti, suteršti (ppr. vandenį). turšti; apturšti; išturšti; paturšti; suturšti; užturšti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išturšti — ištur̃šti, ia, ìšturšė 1. J, KŽ žr. išturkšti 1. 2. refl. euf. garsiai išsituštinti, išsiturškinti: Čia palesa, nubėga, išsitur̃šia i vėl noria lest [antys] Jrb. 3. tr. KŽ išplauti, išskalauti: Aš ìšturšiau stotkus, t. y. išploviau J. Ištur̃šti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paturšti — patur̃šti, ia, pàturšė tr. pakurstyti, pakiršinti: Tik paturšė nepaturšė – ir žusdegė kap žaira Rod. turšti; apturšti; išturšti; paturšti; suturšti; užturšti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • turšti — tur̃šti, ia, ė Rtr, DŽ, FrnW žr. turkšti: 1. G118, NdŽ, KŽ, Vdžg Antinas su antimis tur̃šia purvynuose JI22. Išnešk ančiukus į prūdą i tetur̃šie Užv. Antės vandenį tur̃ša – būs lytaus Skd. | refl. Š, NdŽ, KŽ, Dkš, Žvr, Krkl, Vdk, Rs: Ančiukai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užturšti — užtur̃šti, ia, ùžturšė J.Jabl, NdŽ žr. užturkšti 1: Vanduo ančių, žąsų ùžturštas Lkž. turšti; apturšti; išturšti; paturšti; suturšti; užturšti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”